>
Jap / Marr me qera në Elbasan
Të tjera
 
2 Magazina me qera metalurgji

2,500 LEKË

1776 Shikime

2,500 LEKË

2 Magazine me qera metalurgji

1,500 LEKË

Magaziana1me siperfaqe totale: 4000 m2 Siperfaqe objekti: 1000m2
1557 Shikime

1,500 LEKË