>
Të tjera
 
2 Magazina me qera metalurgji

2,500 LEKË

1383 Shikime

2,500 LEKË

2 Magazine me qera metalurgji

1,500 LEKË

Magaziana1me siperfaqe totale: 4000 m2 Siperfaqe objekti: 1000m2
1188 Shikime

1,500 LEKË