>
 
4 Shes tokë në fshatin turistik Gjinar
Shes në fshatin turistik Gjinar 8160 m2 tokë me dokumentacion të rregullt. Kjo tokë është e...
3455 Shikime