>
 
1 Shes Tokë me sipërfaqe 2 dylym
Shes 2 dylym tokë me tapi të rregullt. Toka është e rrethuar me mur dhe me blloqe. Çmimi është...
2615 Shikime