>
 
4 Shes dyqan

25,000 EUR

Shes dyqan me një sipërfaqe 50m2, i cili është i ndarë në dy pjesë, bashkë me bodrumin me...
1848 Shikime

25,000 EUR